Advies

Heeft u een specifiek (veiligheids)vraagstuk waarvoor specialistische deskundigheid vereist is, dan adviseert De Lenten BV u graag. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een collegevoorstel met een advies over hoe om te gaan met een veiligheidsprobleem, advisering aan de burgemeester over een acute openbare orde kwestie of het opstellen van een toezicht-en handhavingsarrangement.

Case - Gemeente Best

Gemeente Best

De wetswijzigingen van de Drank-en Horecawet waren aanleiding om in Best een breed gedragen preventie-en handhavingsplan alcohol op te stellen.

Meer cases >