ervaring

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht

Stichtse Vecht Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid van het schrijven van een meerjaren integraal veiligheidsplan, tot het schrijven van coffeeshopbeleid, beleidsregels aanlijnen honden, tot het uitvaardigen van...

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen Het als projectleider uitvoering geven aan 7 Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten in winkelcentra variërend van 0 tot en met 3 sterren. Daarnaast projectleider van het project nazorg overvallen waarbij ondernemers die slachtoffer geworden waren van...

De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen Het begeleiden van een veiligheidseffectrapportage in Mijdrecht bij de renovatie en nieuwbouw van Haitsmahof / Molenhof. Hiervoor zijn een integrale werkgroep en stuurgroep in het leven geroepen. Het eindproduct was een breed gedragen rapportage welke...

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Houten (SBBH)

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Houten (SBBH)

De SBBH is verantwoordelijk voor de collectieve beveiliging van 7 bedrijventerreinen in Houten. De SBBH heeft De Lenten BV gevraagd de tender te begeleiden en uiteindelijk te zorgen voor een objectieve beoordeling van de aangeboden offertes. De Lenten BV heeft een...

Gemeente Bunnik

Gemeente Bunnik

Gemeente Bunnik Interim adviseur Openbare Orde en Veiligheid met op hoofdlijnen twee taken. Het actualiseren / opstellen van beleid op het gebied van veiligheid en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals de APV, Bibob, kadernota veiligheid en evenementenbeleid. Het...

Speelt een van deze casussen ook bij u?

Wilt u meer weten over een specifieke case en de aanpak? Bent u zelf op zoek naar deskundig advies voor een veiligheidsvraagstuk? Of zoekt u een ervaren interimmer?

De Lenten BV adviseert u graag. U kunt De Lenten BV bereiken door een email te sturen naar info@deboralenten.nl of te bellen met 06-15406098.