Interim

Een andere vorm van ondersteuning is die van interim waarbij De Lenten de functie van een van uw vaste medewerkers invult. Het kan hier gaan om de afwezigheid tijdens zwangerschapsverlof, maar ook bij langdurige ziekte. De jarenlange ervaring bij diverse gemeenten en overige organisaties, maakt dat de inwerktijd zeer kort is en gelijk gestart kan worden met het werken aan inhoudelijke dossiers.

Case - Gemeente Maarssen

Maarssen

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals het schrijven van een meerjaren integraal veiligheidsplan en coffeeshopbeleid.

Meer cases >