Projectmanagement

Ook de rol van projectleider of programmamanager kan De Lenten BV (tijdelijk) invullen voor u, het projectleiderschap in een Keurmerk Veilig Ondernemen, de Veiligheidseffectrapportage en het invullen van de rol van projectleider van de nationale Week van de Veiligheid zijn hier voorbeelden van.

Case - Gemeente Zeewolde

Zeewolde

Het creëren van draagvlak, het coördineren van uitvoeren van maatregelen en het sturen op resultaat en een goede samenwerking.

Meer cases >