CCV, veiligheidseffectrapportage

Het als projectleider begeleiden van een onderzoek, de effectmeting van het instrument VER. Taken waren het begeleiden van het projectteam, bewaken afspraken project, communiceren met de raad van advies over de bevindingen en sturing op de kwaliteit van het op te leveren eindproduct.

CCV
Jaar: 2009
Duur: 6 maanden
Type: Advies en projectmanagement