Coaching

Een beginnende medewerker of een medewerker die intern een andere functie kiest, beschikt niet meteen over de juiste ervaring / kennis. Dit kan gaan om inhoudelijke kennis, maar ook om vaardigheden die bij de rol adviseur horen. Om deze op te doen is onder andere praktijkervaring nodig, maar vaak is het belangrijk dat iemand snel ingewerkt is om in voorkomende situaties goed te handelen. In die gevallen biedt coaching een uitkomst.

De Lenten BV kan de medewerker op veel vlakken voorzien van kennis, inzicht en reflectie. Het doel is om snel de benodigde vaardigheden te ontwikkelen / versterken zodat de medewerker in korte tijd zijn of haar functie goed kan invullen.

cases

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden In Woerden heeft de opdracht uit 2 componenten, enerzijds advisering en de coördinatie rondom een aantal onderwerpen zoals het nieuwe Integrale Veiligheidsplan, invulling geven aan het donkere dagen offensief en het opzetten van DOR en DOL. Anderzijds...

Gezagsdriehoek De Waarden

Gezagsdriehoek De Waarden

Gezagsdriehoek De Waarden Als strategisch adviseur ondersteunde en versterkte ik de leden van de Gezagsdriehoek, fungeerde ik als schakel tussen het Integraal Veiligheidsoverleg en de Gezagsdriehoek en vise versa. Het opzetten van een strategische agenda en komen tot...

Gemeente Ede

Gemeente Ede

Gemeente Ede De beleidsmatige, procesmatige, juridische, financiële en operationele vraagstukken rondom het thema cameratoezicht in beeld brengen, de basis op orde maken en verbeteringen doorvoeren. Gemeente: EdeJaar: 2022Duur: vanaf augustus 2022 tot en met...

Gemeente Buren

Gemeente Buren

Gemeente Buren De vraag om te adviseren in flexibel cameratoezicht en dat vervolgens in een hele korte tijd (6,5 week) daadwerkelijk te realiseren, heb ik met beide handen aangepakt. Met succes! Van het huren van een camera-unit, het vormgeven van de juridische...

Gemeente Tiel

Gemeente Tiel

Gemeente Tiel Het opstellen van een beschouwing over het huidige cameratoezicht, het adviseren rondom een aanbesteding om te komen tot de aanschaf van cameratoezicht en het vormgeven van informatiegestuurd werken op het niveau van Gelderland Zuid. Gemeente: TielJaar:...

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam Advisering van het bestuur van de stichting t.a.v. collectieve beveiliging en daaraan gerelateerde onderwerpen. Taken zijn het opstellen van bestek om te komen tot raamovereenkomst, contact deelnemers, opstellen convenant...