Coaching

Een beginnende medewerker of een medewerker die intern een andere functie kiest, beschikt niet meteen over de juiste ervaring / kennis. Dit kan gaan om inhoudelijke kennis, maar ook om vaardigheden die bij de rol adviseur horen. Om deze op te doen is onder andere praktijkervaring nodig, maar vaak is het belangrijk dat iemand snel ingewerkt is om in voorkomende situaties goed te handelen. In die gevallen biedt coaching een uitkomst.

De Lenten BV kan de medewerker op veel vlakken voorzien van kennis, inzicht en reflectie. Het doel is om snel de benodigde vaardigheden te ontwikkelen / versterken zodat de medewerker in korte tijd zijn of haar functie goed kan invullen.

cases

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem Het college van Burgemeester en Wethouders wilde graag in een ééndaagse Masterclass weer helemaal up to date zijn in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden die zij hebben als het gaat om openbare orde en veiligheid....

Draaijer + partners

Draaijer + partners

Draaijer + partners Het leveren van specialistische kennis op het gebied van beveiliging in een aanbesteding bij een relatie van Draaijer+partners. De wensen en eisen van de klant worden in beeld gebracht, de haalbaarheid wordt onderzocht en er wordt kritisch...