Advies

Heeft u een specifiek (veiligheids)vraagstuk waarvoor specialistische deskundigheid vereist is, dan adviseert De Lenten BV u graag. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een collegevoorstel met een advies over hoe om te gaan met een veiligheidsprobleem, advisering aan de burgemeester over een acute openbare orde kwestie of het opstellen van een toezicht-en handhavingsarrangement.

cases

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem Het college van Burgemeester en Wethouders wilde graag in een ééndaagse Masterclass weer helemaal up to date zijn in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden die zij hebben als het gaat om openbare orde en veiligheid....

Draaijer + partners

Draaijer + partners

Draaijer + partners Het leveren van specialistische kennis op het gebied van beveiliging in een aanbesteding bij een relatie van Draaijer+partners. De wensen en eisen van de klant worden in beeld gebracht, de haalbaarheid wordt onderzocht en er wordt kritisch...