Advies2019-12-04T15:58:42+00:00

Advies

Heeft u een specifiek (veiligheids)vraagstuk waarvoor specialistische deskundigheid vereist is, dan adviseert De Lenten BV u graag. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een collegevoorstel met een advies over hoe om te gaan met een veiligheidsprobleem, advisering aan de burgemeester over een acute openbare orde kwestie of het opstellen van een toezicht-en handhavingsarrangement.

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem Het college van Burgemeester en Wethouders wilde graag in een ééndaagse Masterclass weer helemaal up to date zijn in [...]

Alle cases