Training & Cursus

De Lenten BV geeft diverse trainingen en cursussen. Voorbeelden hiervan zijn een eendaagse cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte voor Segment opleidingen en een tweedaagse Masterclass OOV voor de V&R Academie.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een incompany training op maat af te nemen.

cases

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden In Woerden heeft de opdracht uit 2 componenten, enerzijds advisering en de coördinatie rondom een aantal onderwerpen zoals het nieuwe Integrale Veiligheidsplan, invulling geven aan het donkere dagen offensief en het opzetten van DOR en DOL. Anderzijds...

Gezagsdriehoek De Waarden

Gezagsdriehoek De Waarden

Gezagsdriehoek De Waarden Als strategisch adviseur ondersteunde en versterkte ik de leden van de Gezagsdriehoek, fungeerde ik als schakel tussen het Integraal Veiligheidsoverleg en de Gezagsdriehoek en vise versa. Het opzetten van een strategische agenda en komen tot...

Gemeente Ede

Gemeente Ede

Gemeente Ede De beleidsmatige, procesmatige, juridische, financiële en operationele vraagstukken rondom het thema cameratoezicht in beeld brengen, de basis op orde maken en verbeteringen doorvoeren. Gemeente: EdeJaar: 2022Duur: vanaf augustus 2022 tot en met...

Gemeente Buren

Gemeente Buren

Gemeente Buren De vraag om te adviseren in flexibel cameratoezicht en dat vervolgens in een hele korte tijd (6,5 week) daadwerkelijk te realiseren, heb ik met beide handen aangepakt. Met succes! Van het huren van een camera-unit, het vormgeven van de juridische...

Gemeente Tiel

Gemeente Tiel

Gemeente Tiel Het opstellen van een beschouwing over het huidige cameratoezicht, het adviseren rondom een aanbesteding om te komen tot de aanschaf van cameratoezicht en het vormgeven van informatiegestuurd werken op het niveau van Gelderland Zuid. Gemeente: TielJaar:...

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam Advisering van het bestuur van de stichting t.a.v. collectieve beveiliging en daaraan gerelateerde onderwerpen. Taken zijn het opstellen van bestek om te komen tot raamovereenkomst, contact deelnemers, opstellen convenant...