Project­management

Ook de rol van projectleider of programmamanager kan De Lenten BV (tijdelijk) invullen voor u, het projectleiderschap in een Keurmerk Veilig Ondernemen, de Veiligheidseffectrapportage en het invullen van de rol van projectleider van de nationale Week van de Veiligheid zijn hier voorbeelden van.

cases

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem Het college van Burgemeester en Wethouders wilde graag in een ééndaagse Masterclass weer helemaal up to date zijn in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden die zij hebben als het gaat om openbare orde en veiligheid....

Draaijer + partners

Draaijer + partners

Draaijer + partners Het leveren van specialistische kennis op het gebied van beveiliging in een aanbesteding bij een relatie van Draaijer+partners. De wensen en eisen van de klant worden in beeld gebracht, de haalbaarheid wordt onderzocht en er wordt kritisch...