De Lenten BV is een bedrijf in Arnhem dat zich richt op het geven van advies binnen het brede vakgebied Openbare Orde en Veiligheid.