Interim

Een andere vorm van ondersteuning is die van interim waarbij De Lenten BV de functie van een van uw vaste medewerkers invult. Het kan hier gaan om de afwezigheid tijdens zwangerschapsverlof, maar ook bij langdurige ziekte. De jarenlange ervaring bij diverse gemeenten en overige organisaties, maakt dat de inwerktijd zeer kort is en gelijk gestart kan worden met het werken aan inhoudelijke dossiers.

cases

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem Het college van Burgemeester en Wethouders wilde graag in een ééndaagse Masterclass weer helemaal up to date zijn in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden die zij hebben als het gaat om openbare orde en veiligheid....

Draaijer + partners

Draaijer + partners

Draaijer + partners Het leveren van specialistische kennis op het gebied van beveiliging in een aanbesteding bij een relatie van Draaijer+partners. De wensen en eisen van de klant worden in beeld gebracht, de haalbaarheid wordt onderzocht en er wordt kritisch...