Home/Dienstverlening
Dienstverlening2019-12-17T10:21:22+00:00

Dienstverlening

De Lenten BV richt zich met name op openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, maar is ook in staat om vorm en inhoud te geven aan thema’s die daaraan grenzen zoals preventie en handhaving van de DHW en het vormgeven, adviseren en begeleiden van publiek private samenwerkings-verbanden op zowel bedrijventerreinen als winkelcentra. U kunt dus bij De Lenten BV terecht op het gehele brede beleidsveld Integrale Veiligheid.

Ons pakket met diensten bestaat uit de volgende onderdelen:

Segment Opleidingen

Segment Opleidingen Het ontwikkelen en geven van de eendagse training Cameratoezicht in de openbare ruimte. Segment Opleidingen Jaar: 2012 [...]

Alle cases