De Ronde Venen

Het begeleiden van een veiligheidseffectrapportage in Mijdrecht bij de renovatie en nieuwbouw van Haitsmahof / Molenhof. Hiervoor zijn een integrale werkgroep en stuurgroep in het leven geroepen. Het eindproduct was een breed gedragen rapportage welke draagvlak had bij zowel de ambtenaren als de bestuurders.

Gemeente: De Ronde Venen
Jaar: 2011
Duur: 8 maanden
Type: projectmanagement