Draaijer + partners

Het leveren van specialistische kennis op het gebied van beveiliging in een aanbesteding bij een relatie van Draaijer+partners. De wensen en eisen van de klant worden in beeld gebracht, de haalbaarheid wordt onderzocht en er wordt kritisch meegedacht over hoe zaken het best verwoord kunnen worden in aanbestedingsdocumentatie. Ook worden waar nodig alternatieven aangedragen en wordt een bijdrage geleverd aan het proces van de aanbesteding zelf. Doel is een helder aanbestedingsdocuent, de best passende dienstverlening inkopen voor de beste prijs en daarmee dus kiezen voor de meest geschikte partij.

Draaijer + partners
2018 – 2019
Duur: 1 jaar, 3 maanden
Type: advies