Gemeente Best

De wetswijzigingen van de Drank-en Horecawet waren aanleiding om in Best een preventie-en handhavingsplan alcohol op te stellen. In meerdere bijeenkomsten met diverse doelgroepen van horeca en paracommercie tot detailhandel, ouders en scholen is gesproken over de preventie en handhaving. Het doel is het voorkomen van het nuttigen van alcohol door jongeren en het optreden indien dat nodig is. Gezamenlijk zijn uitgangspunten en activiteiten geformuleerd waardoor het een breed gedragen plan is geworden.

Gemeente Best
Jaar: 2014
Duur: 6 maanden
Type: Advies