Gemeente Bunnik

Interim adviseur Openbare Orde en Veiligheid met op hoofdlijnen twee taken. Het actualiseren / opstellen van beleid op het gebied van veiligheid en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals de APV, Bibob, kadernota veiligheid en evenementenbeleid. Het doel hiervan was de basis op orde krijgen. Daarnaast het adviseren van de burgemeester / het college bij actuele veiligheidsvraagstukken en projecten.

Gemeente Bunnik
2018 – 2019
Duur: 7 maanden
Type: beleid en advies