Gemeente Culemborg

2018-2019: Het opstellen van de veiligheidsanalyse, het voeren van gesprekken met bewoners, partners en (een vertegenwoordiging) van de gemeenteraad om daarmee de basis te leggen voor een meerjarig integraal veiligheidsplan was de kern van de werkzaamheden. Daarnaast het vertegenwoordigen van de gemeente Culemborg bij diverse overleggen.

2019-2020: Het opstellen van een toezicht-en handhavingsbeleid, het actualiseren van de beleidsregels Bibob, het adviseren rondom horeca en bijzondere wetten, het optreden als Bibob-coördinator en advisering van de burgemeester en het college rondom veiligheidsvraagstukken.

2020-2021: Het implementeren van het Bibob-beleid, het actualiseren van de APV, opstellen van standplaatsenbeleid, advisering in ad hoc casuïstiek en het organiseren van het Weerbaarheidsfestival.

Gemeente Culemborg
Jaar en duur:
– 2018 – 2019 (7 maanden)
– 2019-2020 (4 maanden)
– 2020-2022 (2 jaar en 5 maanden)
Type: Interim, beleid en advies