Gemeente Diemen

Het opstellen van beleidsadvies naar aanleiding van een drietal aangenomen moties in de gemeenteraad over de veiligheid in Diemen Zuid. Aanleiding voor de moties was een aantal incidenten van straatroof en overvallen. Het beleidsadvies bestond uit een analyse, bracht de mogelijkheden op korte en lange termijn in kaart en gaf antwoord op de gestelde vragen in de moties. Op basis van dit advies kon de gemeente (nog) gerichter aan de slag met veiligheid.

Gemeente Diemen
Jaar: 2009
Duur: 2 maanden
Type: advies