Gemeente Ede

De beleidsmatige, procesmatige, juridische, financiële en operationele vraagstukken rondom het thema cameratoezicht in beeld brengen, de basis op orde maken en verbeteringen doorvoeren.

Gemeente: Ede
Jaar: 2022
Duur: vanaf augustus 2022 tot en met heden
Type: projectmanagement en advies