Gemeente Heerhugowaard

Het uitvoeren van een complete veiligheidsanalyse voor de gehele gemeente Heerhugowaard als opmaat naar een nieuw meerjaren integraal veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid is als uitgangspunt gekozen voor de veiligheidsanalyse.

Gemeente Heerhugowaard
Jaar: 2012
Duur: 2 maanden
Type: Advies