Gemeente Hoorn

Het opstellen van een toezicht- en handhavingsarrangement voor horeca en alcoholverstrekkende bedrijven. Deze beleidsnota is vastgesteld door de gemeenteraad en conform de opstelde regels en handreikingen wordt momenteel gewerkt.

Gemeente Hoorn
Jaar: 2009
Duur: 3 maanden
Type: Advies