Stichtse Vecht

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid van het schrijven van een meerjaren integraal veiligheidsplan, tot het schrijven van coffeeshopbeleid, beleidsregels aanlijnen honden, tot het uitvaardigen van verblijfsontzeggingen bij een festival en het uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod.

Gemeente: Stichtse Vecht
Jaar: 2009, 2010
Duur: 1 jaar en 9 maanden
Type: Interim