Gemeente Woerden

In Woerden heeft de opdracht uit 2 componenten, enerzijds advisering en de coördinatie rondom een aantal onderwerpen zoals het nieuwe Integrale Veiligheidsplan, invulling geven aan het donkere dagen offensief en het opzetten van DOR en DOL. Anderzijds is het coachen en begeleiden van het team en het fungeren als sparringpartner en vraagbaak een rol in deze opdracht. Een mooie combinatie.

Gemeente: Woerden
Jaar: 2022
Duur: vanaf september 2022 tot en met heden
Type: advies en coaching