Gezagsdriehoek De Waarden

Als strategisch adviseur ondersteunde en versterkte ik de leden van de Gezagsdriehoek, fungeerde ik als schakel tussen het Integraal Veiligheidsoverleg en de Gezagsdriehoek en vise versa. Het opzetten van een strategische agenda en komen tot gedragen voorstellen over onderwerpen en ontwikkelingen die alle gemeenten raken en waarin een gezamenlijk standpunt gevormd wordt.

Gezagsdriehoek De Waarden
Jaar: 2021-2022
Duur: 7 maanden
Type: interim