Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam

Advisering van het bestuur van de stichting t.a.v. collectieve beveiliging en daaraan gerelateerde onderwerpen. Taken zijn het opstellen van bestek om te komen tot raamovereenkomst, contact deelnemers, opstellen convenant politie, stichting, beveiligingsbedrijf over het uitwisselen van detailinformatie, begeleiden pilot cameratoezicht, overleg gemeente/stadsdelen/ ondernemersverenigingen.

Sinds begin 2014 vervult De Lenten BV de rol van directeur van de stichting. Het monitoren van de kwaliteit van de dienstverlening, het opzetten van informatie voorzieningen richting de deelnemers en het bevorderen van de publiek private samenwerking behoren onder andere tot onze verantwoordelijkheden.

Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam
Jaar: Vanaf 2008 tot en met 2013
Duur: 7 jaar
Type: advies

Jaar: 2014 tot en met heden
Duur: 1 jaar
Type: directeur