V&R Academie

Het ontwikkelen en geven van een tweedaagse Masterclass Openbare Orde en Veiligheid aan ervaren beleidsmedewerkers en coördinatoren veiligheid van gemeenten. In de Masterclass is het opstellen van integraal veiligheidsbeleid inclusief valkuilen en aandachtspunten aan de orde gekomen, maar zijn ook actuele thema’s nader belicht. Daarnaast zijn wetten, taken en verantwoordelijkheden van de burgemeester behandeld, wat de positie van de adviseur / ambtenaar daarin is en welke methodes / werkwijzen juridisch mogelijk zijn en wat praktisch haalbaar is.

Jaar: 2014
Duur: 3 maanden
Type: Docent