ervaring

CCV, Week van de Veiligheid

CCV, Week van de Veiligheid

CCV, Week van de Veiligheid Het vormgeven van de landelijke Week van de Veiligheid inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten, het coördineren van de bezoeken van de minister en staatssecretaris en het bijwonen van een aantal activiteiten in gemeenten. Jaar: 2013...

V&R Academie

V&R Academie

V&R Academie Het ontwikkelen en geven van een tweedaagse Masterclass Openbare Orde en Veiligheid aan ervaren beleidsmedewerkers en coördinatoren veiligheid van gemeenten. In de Masterclass is het opstellen van integraal veiligheidsbeleid inclusief valkuilen en...

Gemeente Best

Gemeente Best

Gemeente Best De wetswijzigingen van de Drank-en Horecawet waren aanleiding om in Best een preventie-en handhavingsplan alcohol op te stellen. In meerdere bijeenkomsten met diverse doelgroepen van horeca en paracommercie tot detailhandel, ouders en scholen is...

Gemeente Diemen

Gemeente Diemen

Gemeente Diemen Het opstellen van beleidsadvies naar aanleiding van een drietal aangenomen moties in de gemeenteraad over de veiligheid in Diemen Zuid. Aanleiding voor de moties was een aantal incidenten van straatroof en overvallen. Het beleidsadvies bestond uit een...

CCV

CCV

CCV, veiligheidseffectrapportage Het als projectleider begeleiden van een onderzoek, de effectmeting van het instrument VER. Taken waren het begeleiden van het projectteam, bewaken afspraken project, communiceren met de raad van advies over de bevindingen en sturing...

Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn Het opstellen van een toezicht- en handhavingsarrangement voor horeca en alcoholverstrekkende bedrijven. Deze beleidsnota is vastgesteld door de gemeenteraad en conform de opstelde regels en handreikingen wordt momenteel gewerkt. Gemeente Hoorn Jaar:...

Speelt een van deze casussen ook bij u?

Wilt u meer weten over een specifieke case en de aanpak? Bent u zelf op zoek naar deskundig advies voor een veiligheidsvraagstuk? Of zoekt u een ervaren interimmer?

De Lenten BV adviseert u graag. U kunt De Lenten BV bereiken door een email te sturen naar info@deboralenten.nl of te bellen met 06-15406098.